04/02/2013

Keo lót SHKeo lót SH từ NILOS – Đức 

BẢN CHẤT LÀ KEO DÙNG ĐỂ DÁN NGUỘI CÁC BỀ MẶT  CAO SU - KIM LOẠI VỚI NHAU

CÔNG DỤNG: 
-  Tạo lớp bám dính trên bề mặt kim loại và kết hợp với keo TL-T70 để bọc cao su chịu mài mòn lên quả lô.
 
 QUY CÁCH:

- Mã đặt hàng keo lót SHH1139
- Đơn vị tính: Hộp ( 0.735 kg / hộp, nguyên thùng carton tiêu chuẩn: 20 hộp / thùng)
- Tính chất: Không cháy
- Thời gian sử dụng: 03 năm trong điều kiện bảo quản tiêu chuẩn ở 20 độ C